Το σχολείο μας επισκέφτηκε στις 8 Απριλίου 2019 το κάστρο στην πόλη των Ιωαννίνων και το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Βρέλλη.

1 2

3