Στα παρακάτω έγγραφα μπορείτε να ενημερωθείτε για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Αφορά τόσο τους μαθητές όσο και τους ενήλικες.