Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τη νέα νομοθεσία σχετικά

με τη διαχείση του κορονοϊού στα σχολεία:

Νομοθεσία